top of page
300 Ombres acaban
co castelo.

Os restos do Pico Peñafiel apuntan que aquí houbo unha antiga construción. Segundo as fontes da época, un Castelo que foi construído polos Irmandiños. A falta de estudos arqueolóxicos non permite datacións, mais hai hipóteses que aseguran que tanto a estrutura como a situación estratéxica son claramente altomedievais. A orixe desta fortaleza é incerta, pero xa aparece en varios documentos medievais. No 1384 a mitra compostelá adquire unhas propiedades que pertencían aos herdeiros de Ruy Soga de Lobería, entre as que figuraba o Castelo de Peñafiel, polo que a súa construción é anterior a esta data.

bottom of page