top of page
Seculo X,
defenderse
das invasións

Sobre os afloramentos graníticos do “Pedrullo”houbo un Castelo roqueiro que formou parte da rede de castelos costeiros erixidos contra os ataques marítimos dos viquingos e sarracenos, que ordenou construír o bispo Sisnando II no S.X.

O Castelo de San Xurxo aparece amplamente documentado ao longo da Idade Media. En varios documentos pódese apreciar como as doazóns ían sucedéndose, sendo un reflexo da inestabilidade da época.

bottom of page